Hai cu noi

Persoane Juridice

Factura electronică, o variantă de business profitabilă

Procesul de standardizare și digitalizare nu mai este o alternativă în ziua de astăzi, ci reprezintă o traiectorie sigură și obligatorie. După intrarea în vigoare a Legii 455/2001 privind semnătura electronică și a legii 148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice apare un nou trend incepând cu 1 ianuarie 2014: factura electronică capătă valoare de document justificativ în sensul Legii contabilității nr. 82/1991. Azi factura nu mai trebuie nici semnată și nici ștampilată fizic, lucruri care le-am considerat acum două decenii ca fiind SF-uri.

Conform unui raport realizat de companie Billentis in 2019, în acel an se estima că în lume se emit peste 550 de miliarde de facturi, dintre care 90% sunt încă tipărite pe hârtie și 98% nu pot fi procesate automat prin aplicații informatice. 169 de milioane de copaci cat în fiecare an DOAR pentru tipărirea de facturi și totalul costului la nivel global cu procesarea manuală a facturilor este de peste 6 TRILIOANE de Euro!! Sunt cifre amețitoare dar sunt reale și demonstrabile.

Introducerea de către Comisia Europeană a standardului european pentru facturare electronica EN 16931 în 2017 a făcut posibil ca facturile să fie complet dematerializate, adică să fie create, procesate și să circule DOAR în format electronic.

În acest format standard, adoptat și de România în 2019 și apoi implementat de către ANAF în sistemul national RO e-Factura, orice operator economic poate transmite către orice client facturile fără a fi nevoie să le mai tipărească. De asemenea, adoptarea standardului de către aplicatiile de contabilitate sau de tip ERP face ca în relația business-to-business procesele de transmitere, procesare și vizualizare să devinp foaerte ușoare.

Același lucru este deja posibil și pentru clienții persoane fizice, pe baza aceluiași standard. Ne așteptăm ca foarte curând să apară aplicații care permit colectarea tuturor facturilor într-un singur lor, vizualizarea și plata lor imediată cu un singur click. Probabil că astfel de aplicații au apărut deja.

Este timpul ca fiecare dintre companiile din România să treacă în mod hotărât și exclusiv la facturare electronică!

Avantaje

Dacă ar fi să discutăm despre avantajele implementării facturii electronice în compania dumneavoastră am putea spune că:

1. ați asista la o diminuare a costurilor cu privire la emiterea-trimiterea-arhivarea facturilor. 

2. ați reduce timpul de timitere și receptare a facturilor

3. ați reduce spațiul de stocare 

4. ați avea un grad mai mare de siguranță cu privire la integritatea conținutului și siguranța datelor. 

5. ați crea o automatizare a întregului proces de facturare

6. ați crea un management centralizat al plăților/restanțelor în timp util și profitabil pentru dvs.

7. ați contribui la procesul de standardizare susținut de UE. 

8. ați contribui la un mediu mai sănătos. 

 

*

Vrei să devii partenerul nostru? Abia așteptăm să colaborăm! Scrie-ne pe mailul contact@facturaverde.ro.